tirsdag 25. august 2009

Prosjektoppstart i Moss

Nå er jeg i gang med mitt doktorgradsprosjekt ved Institutt for LandskapsplanleggingUniversitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Veldig kort fortalt skal jeg de neste 4 årene jobbe med kartlegging av tilgjengelighet til bynære rekreasjonsområder. Mitt arbeid er en del av et større prosjekt om bærekraftig forvaltning av friluftsområder. Her er vi på første besøk i case-kommunen Moss. De første bildene er fra Nordre Jeløy, med utsikt over Vestre Nes og de siste er fra Molbekktjernet.
Ingen kommentarer: